Gure webguneko helbidea aldatu dugu. Berehala webgune berria estekatuko dugu. Bestela, klikatu ondorengo estekan: www.donostia.teresiareskola.com